Stemverklaring

22 November 2023 mogen wij weer stemmen voor de Tweede Kamer. Mijn stemverklaring.

Vijf September 2021 heb ik voor het eerst in mijn leven het nodig gevonden een demonstratie bij te wonen. In Amsterdam, startend van de dam. Een demonstratie georganiseerd door de organisatie ‘Samen voor Nederland’, gericht tegen de bizarre corona maatregelen die met name over ons als burgers van de ‘vrije Westerse wereld’ gedurende de periode 2020 – 2022 werden uitgestort, en waarover tot vandaag nog geen begin van een politieke verantwoording is afgelegd (of is genomen). Heeft u, in de televisie debatten van de afgelopen twee weken, in de campagnes van de diverse politieke partijen, het woord corona gehoord? Het woord dat sinds medio 2020 tot begin 2023 nagenoeg het meest gebruikte woord in de Nederlandse – en Westerse media was?

De corona-maatregelen, en waartoe dat heeft geleid, veronderstel ik als bekend: Een zwarte periode vol massahysterie en massapsychologie, die uiteindelijk geleid heeft tot een ontwrichte samenleving, verbroken relaties en een begrijpelijk gebrek aan onderling vertrouwen, en vertrouwen in politiek en overheid.

Vandaag de dag wordt er druk gezocht naar nieuwe plausibele redenen voor de aanhoudende oversterfte in ons land. Ook liggen er uitzonderlijk veel jonge kinderen met longproblemen in het ziekenhuis, waarvan het klimaat nu als boosdoener wordt aangewezen. Er is nog geen begin gemaakt met een evaluatie van de corona-maatregelen, geen politieke verantwoording, een parlementair onderzoek is nog ver weg. Maar wel is de pandemiewet, met maatregelen die onze grondrechten vergaand kunnen beïnvloeden, overgedragen aan het WHO. Zodat de toekomstige corona-maatregelen opgedragen gaan worden vanuit Davos of New York.

Stem!

Mijn stem gaat uit naar de grootste, echte oppositie partij: Forum voor Democratie. Lees de hier de 12 regels die zij voor Nederland definiëren. Soevereiniteit voor Nederland is voor mij van wezenlijk belang, ons land moet ten allen tijde haar eigen beslissingen kunnen maken, op elk dossier. Wij als Nederlandse burgers moeten ten allen tijde het recht hebben om referenda te initiëren, eveneens op elk dossier, of ieder onderwerp dat ons als burger raakt. Zowel op nationaal als op lokaal niveau. Dus ja, een NEXIT uit alle bindende afspraken die voortvloeien uit de EU die ons dit recht ontneemt is in eerste instantie noodzakelijk. Bindende verdragen of afspraken met globalistische NGO’s zoals WEF en WHO moeten zo spoedig mogelijk worden opgezegd.

Angstbestuur

Ik laat mij niet (mis) leiden door angstaanjagende, op extremen gefabriceerde crisissen zoals de klimaatcrisis, en de hieruit afgeleide bureaucratische doelstellingen en crisissen zoals de stikstofcrisis. Er is gezond verstand, er zijn twee biologische geslachten en 5 DSM schalen. Contant geld moet behouden blijven, naast het girale geldstelsel. Geen invoering van de digital currency CBDC, dat slechts wordt ingevoerd om ons leven tot in alle facetten te kunnen controleren en te sturen. We moeten stoppen met (het aanjagen van) welke oorlogsagressie dan ook, en met ieder land weer zelf in gesprek gaan, om relaties te normaliseren. Ons huidige ongebreidelde immigratiebeleid moet herzien worden, en zodanig ingericht, dat wij nieuwe Nederlanders als land en als samenleving goed kunnen verwelkomen, opvangen, en een echt zinvolle plek kunnen geven. Wij als Nederlanders moeten gaan over onze eigen grenzen. Als samenleving moeten wij zoveel mogelijk terug naar kleinschalige organisaties en eigen regie, en niet per definitie streven naar meer grootschalige organisaties, waarbij regie doorgaans verzandt in bureaucratie en de menselijke maat ondersneeuwt bij gebrek aan interesse en verantwoordelijkheid.

Zomaar wat gedachten die mij ervan overtuigen te gaan stemmen op een politieke partij die echt een systeemverandering wil doorvoeren die hierop het meeste aansluit. Ga woensdag 22 November ook stemmen. Het is mijn en uw democratische recht.

Vredesduif, vrijheid is een geboorterecht.

Uitgelichte foto: Demonstratie tegen corona maatregelen, De Dam, Amsterdam 05-09-2021